Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


"SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
WRZESIEŃ 2004

W dniu 14 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła. Prezes dr Nawrot omówił w swoim sprawozdaniu sprawy organizacyjne i ogólną działalność Koła, sprawy gospodarcze oraz ogólną sytuację finansową. Rok 2003/04 był bardzo trudny pod względem finansowym gdyż trzeba było dopłacić $22,000 do przeróbki kuchni, przeprowadzić konieczne remonty w domach mieszkalnych należących do Koła oraz spłacić ratę pożyczki zaciągniętej na kupno domu. Na same dotacje wydano $2,578. Mimo tak dużych wydatków, w zasadzie wszystko zostało wypłacone w czasie i pozostała jeszcze mała nadwyżka w kasie. Powierzenie administracji domów zawodowemu administratorowi wykazuje jak na razie korzystne wyniki. Wszystkie domy są wynajęte i zaczynają przynosić stałe dochody. Jeśli chodzi o życie towarzysko-edukacyjne to Koło zorganizowało w ciągu roku 9 pogadanek historycznych zakończonych kawą i ciastkami przygotowanymi przez Koło Pań oraz wyświetlono 9 filmów na tematy historyczne. Biblioteka jest otwarta raz w tygodniu, niestety sprawa powiększenia lokalu stoi na razie w martwym punkcie.

1 kwietnia odeszli kol. Kuźminowie jako gospodarze Domu Polskiego SPK, a funkcję tę przejęli kol. Grażyna i Jerzy Daszczyńscy.

Zatwierdzono podniesienie rocznej składki o $ 5.00. Zebrani zatwierdzili również wniosek o przyznanie członkostwa honorowego następującym członkom założycielom: Józefowi Daszczyńskiemu, Stanisławowi Kuryłowiczowi, Ferdynandowi Ojczykowi i Aleksandrowi Podleśnemu.

Obecny był na zebraniu Attache wojskowy przy Ambasadzie RP gen. Władysław Saczonek. W swoim przemówieniu poinformował on zebranych, że z końcem sierpnia kończy się jego staż w Ottawie i wraca do Warszawy. Podziękował Kołu za miłą współpracę i obiecał utrzymać kontakt z naszym Kołem kiedy tylko nadarzy się okazja. Następnie wręczył Prezesowi Zarz. Gł. SPK, a naszemu Koledze, dr Andrzejowi Garlickiemu awans na stopień majora. Kol. Garlicki złożył serdeczne podziękowanie za to wyróżnienie.

W dniu 16 maja, poprzedzona rano uroczystą mszą św., miała miejsce w Domu Polskim SPK niezwykle udana wieczornica ku uczczeniu 60 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Doskonale opracowany referat okolicznościowy wygłosił kol. Henryk Brzeziński a kol., kol. S. M. Toporowski, Maria Gałko, S. Kuryłowicz i S. Tarazewicz podzielili się z uczestnikami swymi wspomnieniami z bitwy. Ponieważ są to wspomnienia jedyne w swoim rodzaju, przesyłamy je redaktorowi w nadziei, ze znajdzie się dla nich miejsce na kartkach SPK w Kanadzie. Podajemy też poniżej listę członków Koła nr 8, którzy aktualnie brali udział w tym heroicznym zmaganiu o wolność dla Polski. Ponieważ wielu z nich już opuściło ten świat, lista podzielona jest na listę Kolegów żyjących i tych, którzy już odeszli na wieczną wartę. Wystąpili też gen. W. Saczonek oraz Radca Ambasady Mieczysław Olender. Przemówienia były przeplatane deklamacjami oraz śpiewem. Pomimo upływu 60 lat na dźwięk pieśni F. Konarskiego "Czerwone maki" w niejednym oku zakręciła się łza, a myśli pobiegły do tamtych niezapomnianych dni.

19 czerwca miał miejsce doroczny Festiwal Polski urządzany od kilku lat przez Klub Sportowy "Białe Orły" wspólnie z Kołem nr 8. Słoneczna pogoda, bogaty program artystyczny oraz jak zawsze smakowite jedzenie ściągnęły duży tłum ludzi.

Na zakończenie trzeba wspomnieć, że kol. Stanisław Zybała wydał nową, uroczą książkę, z której recenzję podajemy w innym miejscu tego numeru. Serdecznie polecamy wszystkim jej zakupienie, bo stanowi wspaniałą lekturę.

Maria Zielińska

LISTA CZŁONKÓW KOŁA NR 8, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W BITWIE POD MONTE CASSINO

Żyjący:

 1. Bardach, Adam
 2. Choma, Karol
 3. Czyczyro, Franciszek
 4. Engel, Józef
 5. Fronc, Andrzej
 6. Gałko, Maria
 7. Gapski, Roman
 8. Garłicki, Andrzej
 9. Gadomski, Jan
 10. Korczyński, Władysław
 11. Kościułek, Franciszek, kawaler orderu V.M.
 12. Kuryłowicz, Stanisław
 13. Krysta, Franciszek
 14. Lesisz, Jan
 15. Landau, Julian
 16. Morawski, Woj ciech
 17. Papiernik, Józef
 18. Parij, Władysław
 19. Rączka, Bolesław
 20. Ramik Franciszek
 21. Raczkowski, Józef
 22. Stanul, Władysław
 23. Tarazewicz, Stanisław, kawaler orderu V.M.
 24. Toporowski, Stanisław, kawaler orderu V.M.
 25. Wołkowycka, Anna.

Zmarli:

 1. Ambrożewicz, Kazimierz
 2. Arciszewski, Nikodem
 3. Chorzempa, Bolesław
 4. Choynowski, Czesław
 5. Choynowska Katarzyna
 6. Czajkowski, Włodzimierz
 7. Dynowski, Tadeusz
 8. Gajdowski, Jan
 9. Gałko, Zygmunt
 10. Henoch, Władysław
 11. Jakielaszek, Franciszek
 12. Łańcucki, Franciszek
 13. Marszalik, Jerzy
 14. Morawiecki, Jerzy
 15. Maszaro, Józef
 16. Otorowski, Władysław
 17. Pióro, Kazimierz
 18. Raczka, Bolesław
 19. Ruta, Marian
 20. Rytwiński, Michał
 21. Rytwiński, Józef
 22. Sadokierski, Marian
 23. Słonimski, Jan
 24. Szkolny, Józef
 25. Wołkowicki, Włodzimierz
 26. Ziętak, Adam
 27. Zieliński, Antoni
 28. Znamirowski, Roman
 29. Żurawski, Konstanty

In Memoriam

Jak wspomnieliśmy w uprzednim Biuletynie w dniu 3 lutego odeszła od nas kol. Anna Czajkowska, wieloletnia, zasłużona członkini SPK, Koła nr 8 jak i Klubu Polskich Seniorów "Ognisko" oraz, wraz z mężem członkini grupy założycieli polskiej parafii Św. Jacka w Ottawie. Poniżej skrót przemówienia brata, Księdza Infułata zielonogórskiego, Mieczysława Marszalika, wygłoszonego nad jej trumną.

Anna urodziła się niedaleko Gródka Jagiellońskiego i zaraz w początkach wojny została wraz z całą rodziną zesłana na Syberię gdzie zginął tragicznie jej ojciec i najmłodszy brat. Rozdzielona z matką, wraz z dwoma siostrami dostała się do Palestyny gdzie wszystkie trzy wstąpiły do armii polskiej. Z Palestyny Anna podjęła najeżoną trudnościami i niebezpieczeństwami podróż do Persji by odnaleźć matkę. Jej odwaga, determinacja i nieugięty charakter pozwoliły jej odszukać matkę dzień przed jej wysyłką do Afryki, i sprowadzić ją do Palestyny. Następnie wraz z armią Andersa wyjechała do Włoch, gdzie wyszła za mąż za kapitana Włodzimierza Czajkowskiego, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Rozdzielona z mężem, wraz z maleńką córeczką połączyła się z nim po kilku miesiącach w Anglii, gdzie cała rodzina spędziła dwa lata w obozach. W 1949 roku, wraz z matką, p. Czajkowscy przenieśli się do Ottawy i zaraz włączyli czynnie w życie polonijne, podtrzymując i szerząc polską kulturę i tradycje.

W czasie wycieczki do Włoch dla uczczenia 40-ej rocznicy bitwy pod Monte Cassino mąż zmarł niespodziewanie na atak serca zaraz po audiencji u Ojca Świętego. Ostatnie 20 lat Anna Czajkowska spędziła w Ottawie poświęcając swój czas dzieciom, wnukom i pracy społecznej. Zmarła po długiej walce z rakiem pogrążając w głębokim żalu tak rodzinę jak i liczne grono przyjaciół i znajomych. Cześć Jej pamięci!

RECENZJA KSIĄŻKI KOL. ZYBAŁY

Zybała, Stanisław. Pokłosie tułaczego szlaku; wiersze 1937 - 2002. Ottawa, Ognisko, c. 2004. 147s.

Przystępując do przedstawienia najnowszej, ostatnio wydanej książki kol. Zybały wypada powiedzieć, że wbrew informacji zawartej w tytule, książka nie jest zbiorem wierszy, a raczej zbiorkiem wspomnień i opowiadań przeplatanych wierszami. Pokrywają one okres 65 lat, są więc niejako pamiętnikiem i świadectwem rozwoju duchowego autora od lat gimnazjalnych po dzień dzisiejszy. Autora chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo postać kolegi Stanisława Zybały znana jest od lat nie tylko członkom SPK, ale i całej starszej Polonii. Od 1949 r. był redaktorem "Głosu Polskiego" a potem redaktorem naczelnym "Gazety Polskiej" w Toronto. W 1956 r. przeniósł się do służby w Rządzie Federalnym pracując w r. 1965 w Komisji Stulecia Kanady. W 1967 r. powrócił do Citizenship Branch jako szef sekcji wieloetnicznej, specjalizującej się w zagadnieniach grup etnicznych, zwłaszcza europejskich. Wspomnienia wojenne i powojenne autora dotyczą mało znanych przeżyć młodych Polaków, którzy w drodze do wojska we Francji utknęli w Austrii, a potem służyli w polskich kompaniach wartowniczych zorganizowanych w Niemczech przez armię amerykańską. A że chłopcy byli młodzi i pełni temperamentu, nie brak oprócz wierszy "żołnierskich" wierszy o dziewczynach i romantycznej miłości. Jednym słowem, ciekawa, pouczająca a równocześnie lekka, urocza lektura na letnie popołudnie. Cena niezwykle przystępna, bo zaledwie $ 10.00. Cały dochód przeznaczony na Stow. Polskich Seniorów "Ognisko" i jego cele charytatywno-społeczne. Tej książki nie powinno zabraknąć w żadnym polonijnym, a specjalnie weterańskim domu.

Bliższe informacje o sposobie nabycia u Prezesa miejscowego Koła SPK lub u Marii Zielińskiej, 601-330 Queen Elizabeth Drive, Ottawa, Ontario, K1S 3M9, fax (613) 237-5547 lub e-mail: mfziel@rogers.com.

Początek strony