Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Kwartalnik "SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
STYCZEŃ 2002

16 września 2001, na terenach Canadian Museum of Aviation miał miejsce uroczysty obchód 61-szej rocznicy bitwy o Anglię poświęcony w tym roku lotnikom polskim. Gościem honorowym był ppłk Jan Żurakowski. W promieniach jesiennego słońca wmaszerowały na plac oddziały wojska, kadetów, weteranów oraz poczty sztandarowe. Weterani, m.in. ottawskiego Kola SPK i montrealskiego polskiego Skrzydła RCAFA którym zdrowie nie pozwoliło już wziąć udziału w marszu, zajęli miejsca na ławkach wraz z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego, członkami Polonii oraz licznymi gośćmi. Po odegraniu polskiego i kanadyjskiego hymnu narodowego miała miejsce inspekcja oddziałów przez szefa sił powietrznych Lt.-Gen. Lloyd Campbell, CMM, CD. Następnie przy dźwiękach hymnu amerykańskiego uczczono tych, którzy zginęli tragicznie w dniu 11 września 2001 w ataku terrorystycznym w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Nabożeństwo ekumeniczne poprowadził kapelan LCol Paul-Alain Monpas, CD. Pierwszy wieniec złożył Ambasador Polski, dr Paweł Dobrowolski. Wygłosił również krótkie przemówienie, po czym ppłk Żurakowski. "One of the Gallant Few" przypomniał zebranym historię bitwy o Anglię, która trwała od 10 lipca do 31 października 1940 i w której zginęło 507 lotników alianckich. Piękną i bardzo emocjonalną uroczystość zakończyło przyjęcie w kwaterze Skrzydła 410, Air Force Association of Canada.

Ponieważ 11-ty listopada 2001 przypadł w tym roku w niedzielę, uroczysta msza kombatancka z okazji Święta Niepodległości miała miejsce w sobotę wieczorem, 10-go list. W niedzielę przedstawiciele Kola nr 8 wzięli udział w oficjalnym składaniu wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza. Piękną, bardzo wzruszającą inicjatywą było złożenie kwiatów na grobach polskich generałów pochowanych na cmentarzu Notre Dame w Ottawie, a mianowicie gen. dywizji, pilota, dr filozofii Uniw. Jagiellońskiego, Józefa Zająca (1891-1963); gen. bryg. inż. Wilhelma Orlik-Ruckemanna (1894-1986); gen. bryg. pilota obserwatora, inż. Stefana Sznuka (1896-1986), jak również por. Józefa Polkowskiego, który eskortował Skarby Wawelskie w ich drodze z Polski do Kanady a potem był ich kuratorem i wiernym opiekunem aż do ich powrotu do Polski. Tradycyjną akademię zorganizował w tym roku w Domu SPK Polski Instytut Naukowy. W czasie akademii Prezes KPK, Oddział Ottawa, dr Jerzy Zarzycki wręczył w imieniu Zarz. Głównego KPK Prezesowi Kola SPK nr 8, Piotrowi Nawrotowi dyplom uznania dla Koła za zasługi dla dobra całej Polonii ottawskiej.

Polska Szkoła Zachodnia zorganizowała w dniu 10-go listopada 2001 akademię dla dzieci, w czasie której, Prezes SPK, Koło nr 8, Piotr Nawrot ofiarował szkole antologię pt. "Equal to the Challenge" wydanej przez Kanadyjskie Ministerstwo Obrony. Jest to zbiór wspomnień kanadyjskich kobiet-weteranów z Drugiej Wojny Światowej. Wśród nich znajdują się bardzo interesujące przeżycia wojenne Haliny Sawickiej i Ewy Konopackiej. Obie panie wzięły udział w Akademii dzieląc się z dziećmi swoimi wspomnieniami.

Z przyjemnością przekazujemy, choć ze znacznym opóźnieniem, zdjęcie kol. Stanisława Toporowskiego z The Honourable John Manley, M. P., Ministrem Spraw Zagranicznych Kanady. Zostało zrobione 21 stycznia 2001, po złożeniu przez niego przysięgi poselskiej. Kol. S. Toporowski został zaproszony na tę uroczystość w uznaniu jego aktywnego, długoletniego członkostwa w partii Liberalnej Kanady w okręgu wyborczym Min. Hon. John Manley.

Z harty żałobnej

Niestety w ostatnim kwartale Kolo nasze straciło aż trzech członków powołanych na wieczną wartę, a mianowicie Jana Gajdeckiego, Józefa Szkolnego i Salomeę Gawlik. Kol. Józef Szkolny był człowiekiem wyjątkowo skromnym i cichym o sercu niezwykle czułym na potrzeby bliźnich a specjalnie celów i organizacji polonijnych. W ostatnich latach ufundował, wraz z małżonką dwa przepiękne witraże do kościoła parafialnego Św. Jacka: Będą nam one zawsze przypominały jego szlachetną postać. W roku ubiegłym ofiarował sumę $25,000 na potrzeby Koła SPK nr 8, za co otrzymał honorowe członkostwo Koła.

Kol. Salomea Gawlik, z domu Błońska urodziła się w Polsce, w rodzinie o tradycjach narodowo-wyzwoleńczych. W czasie Drugiej Wojny Światowej, choć nie była oficjalnie członkiem ruchu oporu, starała się swoją postawą i czynem przy każdej okazji pomagać innym, a w trudnym okresie powojennym opowiadała się zawsze przeciwko czynnej lub pasywnej współpracy z reżimem. Do Kanady przybyła dopiero pięć lat temu i zaraz włączyła się czynnie do życia polonijnego w Kole nr 8 SPK, Stow. Polskich Seniorów "Ognisko" oraz w chórze im. I. Paderewskiego.

Maria F. Zielińska

Początek strony