Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Kwartalnik "SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
Październik 2001

Jak w wielu innych grupach tak i w Ottawie życie Koła toczy się w lecie na zwolnionych obrotach nie pomijając jednak spotkań towarzyskich. Taką doroczną imprezą socjalną jest piknik urządzany tradycyjnie ze Stow. Inżynierów Polskich na pięknej farmie pp. Gałków. W tym roku piknik odbył się, przy ciepłej, słonecznej pogodzie, w dniu 15 lipca. Miał trochę odmienny charakter od poprzednich, gdyż gościliśmy grupę polskich sportowców, którzy przybyli do Ottawy na IV Zawody Frankofońskie. Ażeby umożliwić jak największej grupie polonijnej spotkanie z polskimi sportowcami zostali zaproszeni również przedstawiciele innych organizacji. Oczywiście były oficjalne powitania i wymiana upominków. Organizatorzy zapewnili jak zawsze wspaniały bufet a świetna muzyka zachęciła wielu uczestników, pomimo gorąca, do tańców.

Święto Żołnierza zostało uczczone tradycyjnym bankietem z tańcami. W tym roku bankiet był połączony z uroczystym obchodem 25-lecia sztandaru Oddziału, ufundowanego przez Koło Pań przy SPK w roku 1976. Przewodnicząca Koła Pań, p. Czesława Arciszewska przedstawiła historię sztandaru a następnie Prezes dr Piotr Nawrot wbił w imieniu Oddziału gwóźdź upamiętniający srebrny jubileusz sztandaru, zaś Prezeska Koła Pań gwóźdź w imieniu rodziny Arciszewskich. P. Eugeniusz Baranowski, znany malarz, ofiarował dla Domu SPK piękny obraz przedstawiający manewry na poligonie. W ramach części artystycznej Jakub Postolski, laureat konkursu recytatorskiego Federacji Polek w Ottawie i zdobywca nagrody specjalnej SPK, wygłosił piękny wiersz Baczyńskiego pt. "Mazowsze". Cały szereg Koleżanek i Kolegów zostało odznaczonych Krzyżami Kombatanckimi SPK w Kanadzie za wieloletnie członkostwo oraz za zasługi. Sześć osób otrzymało Srebrną Odznakę Honorową Światowej Federacji SPK, dwie srebrną i trzy najwyższą odznakę tj. Krzyż Kombatancki Federacji Światowej. (Lista nazwisk osób odznaczonych w załączeniu). Następnego dnia, tj. w niedzielę miała miejsce uroczysta msza kombatancka dedykowana pamięci tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski.

Początek strony

Z żałobnej karty

Niestety w okresie sprawozdawczym odszedł od nas w dniu 23 maja kol. Jerzy Maria Ott Morawiecki ur. 1921 r. w Przemyślu. Służył w kampanii wrześniowej w szeregach 44 pułku piechoty ze Stanisławowa. W kwietniu 1940 roku został wywieziony, wraz z całą rodziną do północno-centralnego Kazachstanu. W 1941 roku wstąpił do Armii Andersa służąc w 6 dywizji piechoty. W roku 1942 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w Kara-Su, w Kirgizji, następnie został ewakuowany do Persji kończąc w 1944 r. maturę w obozie Barbara w Palestynie. W latach 1944-5 brał udział w kampanii włoskiej walcząc pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią.

W 1946 r. wziął ślub z p. Marią Wandą Andrzejczyk a w roku 1960 wyemigrował do Kanady, pracując, po ukończeniu wydziału geografii na Uniwersytecie Ottawskim w ministerstwie "Energy, Mines and Resources"

Karierę wojskową zakończył otrzymując stopień kapitana w Korpusie Oficerów Artylerii. Kolega Morawiecki otrzymał za swe zasługi szereg odznaczeń a mianowicie Złoty Krzyż Zasługi, Medal Wojska, Krzyż Monte Cassino, 1939-45 Star, Italy Star, Defence Medal, Srebrny Krzyż Kombatancki, Złoty Krzyż kombatancki oraz Srebrną Odznakę Honorową Federacji Światowej SPK. Cześć Jego pamięci!

Maria F. Zielińska

Początek strony