Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Kwartalnik "SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
Lipiec 2001

Miesiąc marzec upłynął pod znakiem przygotowań do Walnego Zebrania Koła Nr. 8 SPK, które odbyło się dn. 18 marca. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdania prezesa, skarbnika i Komisji Rewizyjnej w pełni zaakceptowali działalność Zarządu ubiegłej kadencji i nie mieli żadnych zastrzeżeń do podjętych przez niego decyzji.

Z radością przyjęto zgodę kol. Piotra Nawrota na dalsze sprawowanie funkcji prezesa.

Na innych stanowiskach również nie nastąpiły zmiany. Stanowisko skarbnika ponownie objął kol. Edward Poznański, a sekretarz kol. Jerzy Kulczycki. Ze względu na nawał pracy powiększono również skład Zarządu. Dołączyli do niego: kol: A. Jabłoński, T. Konopacki, W. Parij, J. Rudowicz i M. Zielińska. Zebranie zakończyło się doskonałym poczęstunkiem przygotowanym jak to już jest w zwyczaju przez Koło Pań przy SPK, które miały również w tym samym dniu swoje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezeską Koła na następną kadencję pozostała kol. Czesława Arciszewska.

W dniu 6 marca odbyło się w naszym Domu Polskim SPK spotkanie z Attaché Obrony RP w Kanadzie gen. Saczonkiem, który wygłosił bardzo ciekawy referat na temat "Udziału żołnierzy wojska polskiego w misjach pokojowych". W ten sam wieczór gen. Saczonek wraz z wiceprezesami Koła: kol. Jerzym Dobrowolskim i Zbigniewem Pierścianowskim wręczyli 23-em kolegom nominacje na wyższe stopnie oficerskie.

W dniu 3 kwietnia w ramach stałego cyklu pogadanek historycznych odbył się niezwykle ciekawy odczyt kol. Z. Pierścianowskiego p.t. "Prawda o Marszałku Rydzu-Śmigłym". Temat jest o tyle ciekawy, że mimo upływu lat postać Marszałka budzi wiele kontrowersji.

Po przedstawieniu historii życia Marszałka, który zmarł nagle w kilka miesięcy po powrocie do Polski by włączyć się do pracy w podziemiu, zostały pokazane dwa krótkie filmy o jego życiu. Niestety, mimo wielu badań historycznych, okoliczności śmierci Marszałka nadal pozostają okryte tajemnicą, otwierając drogę różnym wersjom od ataku serca do otrucia.

W dniu 7 kwietnia odbyły się w Ottawie uroczystości związane z 61-szą rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość rozpoczęto w kościele św. Jacka Odrowąża, w której uczestniczyli kombatanci z pocztem sztandarowym oraz licznie zgromadzona Polonia ottawska. W Mszy św. wzięli udział również przedstawiciele Ambasady i Konsulatu, a także goście przybyli na okresowe spotkanie prezesów i delegatów kół ontaryjskich z prezesem i członkami Zarządu Głównego na czele. Podczas Mszy św. śpiewał chór im. I. Paderewskiego. Po Mszy św. dalsze uroczystości odbywały się w Domu Polskim SPK, gdzie zespół teatralny im. Jadwigi Domańskiej pod kierownictwem artystycznym p. Marii Stochaj w sposób niezwykle sugestywny i wzruszający przedstawił okoliczności mordu popełnionego przez Rosjan na polskiej elicie narodowej.

W dniu 8 kwietnia mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć prezesów i delegatów kół ontaryjskich SPK na ich okresowym spotkaniu. W zebraniu wzięli udział również członkowie Zarządu Głównego z prezesem Marianem Fijałem, który prowadził zebranie oraz zaproszonym z prowincji Quebec prezesem Koła SPK w Montrealu Kol. Romaszewskim.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze, a przekazane przez kolegów sprawozdania i uwagi z działalności kół na pewno są wszystkim zarządom lokalnym bardzo potrzebne. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.

Chcieliśmy w tym miejscu podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za to, że nie przeraziła ich daleka droga do Ottawy i mimo znacznej odległości poświęcili swoje siły i czas na to aby przybyć na koleżeńskie spotkanie.

Początek strony

Z karty żałobnej

W dniu 6 marca odeszła na wieczny spoczynek kol. Danuta Labanowska - wieloletni członek naszego Koła. Wspomnienia o niej przedstawia siostra kol. Czajkowska:

Danuta Labanowska ukończyła gimnazjum w Przemyślu u SS. Benedyktynek. Studia wyższe kontynuowała w Krakowie i Lwowie, kończąc je ze stopniem magistra filozofii. Po ukończeniu studiów objęła pracę nauczycielską, pracując do lutego 1940 r. w Gimnazjum Osadniczym w Równym. Ze względu na objęcie szkoły przez NKWD powróciła do domu rodzinnego w Gródku Jagiellońskim.

13 kwietnia 1940 roku została wywieziona wraz z rodziną do Kazachstanu. W r. 1942 dostała się wraz z Armią Polską do Persji, a potem do Palestyny. Pracowała w stopniu porucznika w kierownictwie nauczania w Dowództwie Szkół Junaków, a następnie jako dyrektorka Gimnazjum Handlowego w Nazarecie. Po zakończeniu wojny znalazła się w Anglii, gdzie pracowała również w szkolnictwie w gimnazjum angielskim. Do Kanady przybyła w r. 1986 i natychmiast włączyła się do pracy w Kole nr. 8 SPK oraz w Stowarzyszeniu Polskich Seniorów "Ognisko".

Zmarła pozostawiła rodzinę w Kanadzie i Polsce, do której nie było jej dane powrócić.

Materiał zebrała: Maria Zielińska

Początek strony