Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 8 w Ottawie

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
W KANADZIE
KOŁO NR 8 W OTTAWIE


Kwartalnik "SPK w Kanadzie"
Z Życia Kół
Koło Nr 8 - Ottawa, Ontario
STYCZEŃ 2000

Drugi i trzeci kwartał roku 1999 obfitował w naszym Kole w liczne wydarzenia.

W dniu 22 marca 1999 r. jak co roku odbyło się Walne Zebranie Koła. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Garlicki. Po złożeniu przez prezesa Koła kol. Piotra Nawrota szczegółowego sprawozdania z działalności zarządu i osiągnięć organizacji podczas ubiegłej kadencji, oraz po złożeniu przez skarbnika Koła sprawozdania finansowego Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Został on przez zebranych zatwierdzony jednogłośnie. W dalszym ciągu zebrania postawiono wniosek o przedłużenie kadencji przyszłych zarządów na dwa lata. Wniosek został zatwierdzony przez Walne Zebranie. Dotyczy to już nowego zarządu wybranego podczas zebrania. Na jego czele, jak w roku ubiegłym stanął kol. Piotr Nawrot. Nie nastąpiły również większe zmiany w składzie nowego zarządu.

W dalszej części zebrania padł wniosek o przesłanie listu gratulacyjnego na ręce Ambasadora RP w związku z przyjęciem Polski do NATO oraz podziękowaniem mu za jego osobisty wkład w uzyskaniu poparcia ze strony Kanady. Zarząd polecił kol. A. Garlickiemu zrealizowanie tego wniosku.

W tym samym dniu odbyło się Walne Zebranie Koła Pań przy SPK. Do zarządu Koła weszły następujące panie:

  • Prezes - C. Arciszewska
  • Wiceprezes - M. Zielińska
  • Skarbnik - C. Ojczyk
  • Sekretarz - A. Słonimska

24 marca 1999 odbyło się uroczyste przekazanie Muzeum Wojny w Ottawie (War Museum of Canada) Krzyża Armii Krajowej. Odznaczenie to zostało przywiezione przez delegację Komitetu Budowy Pomnika ku czci lotników kanadyjskich poległych w lotach do Polski i jest wyrazem polsko-kanadyjskiego braterstwa borni i przekazane na ręce dyrektora muzeum prof. Jacka Granatsteina.

Komitet Budowy Pomnika powstał z inicjatywy Polonii w Montrealu i był reprezentowany na tej uroczystości przez jego prezesa p. Andrzeja Romaszewskiego, oraz członka załogi bombowca dywizjonu RAF-u latającego z Włoch do Polski kol. Leszka Chełmińskiego. Kombatantów reprezentował Zarząd Koła Nr 8 z prezesem Piotrem Nawrotem na czele.

Stronę polską reprezentował ambasador RP dr Bogdan Grzeloński i Attache Wojskowy RP w Kanadzie płk dypl. Zdzisław Przeszłowski.

Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosili: ambasador RP, dyrektor Muzeum oraz wiceprezes Zarządu Głównego KPK i SPK, członek zarządu Koła nr 8 kol. Andrzej Garlicki.

***

24 kwietnia 1999 odbył się w Ambasadzie Polskiej w Ottawie uroczysty bankiet z okazji przystąpienia Polski do NATO. To wiekopomne wydarzenie zgromadziło liczne grono Polonii. Zarząd Główny SPK reprezentował prezes kol. Marian Fijał, natomiast koło miejscowe kol. Piotr Nawrot, Adam Bardach, Zbigniew Pierścianowski i Stanisław Tarazewicz. Z ramienia Wojska Polskiego udział w bankiecie brali: gen. dyw. J. Buczyński i attache wojskowy płk Z. Przeszłowski.

Uroczystość również zaszczycił gen. M. Gutowski, obecnie najwyższy stopniem żołnierz Polskich Sił Zbrojnych walczących po stronie aliantów zachodnich podczas ostatniej wojny. Ambasador RP dr Bogdan Grzeloński w krótkim przemówieniu podziękował Polonii w imieniu najwyższych władz Rzeczypospolitej za aktywną i owocną akcję polityczną na terenie Kanady w celu przyjęcia naszego kraju do Paktu Północno-Atlantyckiego.

***

Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja jak co roku rozpoczęły się Mszą św. w naszym kościele św. Jacka Odrowąża z udziałem pocztu sztandarowego i licznego grona kombatantów. Następnie odbyła się akademia w Domu Polskim SPK, bardzo dobrze zorganizowana przez młodzież lokalnej polskiej szkoły.

***

W dn. 11 czerwca 1999 członek naszego Koła kol. Henryk Jedwab - żołnierz elitarnej jednostki polskich komandosów, uczestnik walk o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię, odznaczony potrójnym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, oraz Virtuti Militari w uznaniu jego zasług został uhonorowany godnością Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Można tylko dodać, że przed nim tytuł ten otrzymali: marsz. Józef Piłsudski, prezydent RP Stanisław Wojciechowski, Papież Jan Paweł II i Stefan Soboniewski, ostatni starosta kaliski przed wojną.

***

Zabawa wiosenna zorganizowana w maju przez "później urodzonych" członków Koła była dużym sukcesem kulturalnym i finansowym.

***

16 maja 1999 w związku z 55 rocznicą Bitwy o Monte Cassino odbył się w naszym Domu Polskim wieczór wspomnień. W programie udział brał chór im. I.J. Paderewskiego, oraz uczniowie lokalnych szkół polskich, którzy deklamowali wiersze okolicznościowe.

Kol. A. Garlicki przedstawił w skrócie fakty historyczne związane z bitwą i ich analizę, a następnie czterej uczestnicy bitwy podzielili się wspomnieniami ze swoich bezpośrednich przeżyć. Byli to koledzy: F. Jakielaszek - z 6 Pułku Pancernego, H. Jedwab - Samodzielna Kompania #6 troop 10 IA Comando przydzielona do dyspozycji dcy 2 Korpusu, S. Kurylowicz - Pluton Łączności 4 PAL-u i S. Tarazewicz - Batalion Saperów Korpusu.

Muszę zaznaczyć; że wszyscy ci koledzy są odznaczeni najwyższymi polskimi orderami wojennymi.

W uroczystości wzięli udział również zaproszeni goście w osobach: przedstawiciela sił zbrojnych Kanady, Ambasadora Rzeczypospolitej Polski i oczywiście reprezentanta armii - Attache wojskowego.

***

W tydzień później rocznica bitwy była obchodzona w Polskiej Szkole Zachodniej. W ramach uroczystości został zorganizowany przez nauczyciela historii kol. H. Brzezińskiego konkurs na temat znajomości udziału polskich jednostek w bitwie. Koło nasze ufundowało nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu i było reprezentowane na uroczystości przez prezesa Koła i dwóch uczestników bitwy, którzy odpowiadali na pytania młodzieży.

***

W czerwcu na zaproszenie współpracującego z nami, prężnie działającego w Ottawie klubu sportowego "Białe Orły" wzięliśmy udział w organizowanym przez nich Festiwalu Polskim. Festiwal urządzony został w Britania Park i zgromadził liczną, nie tylko polonijną grupę. Koło nasze wystąpiło ze sztandarem i zorganizowało stoisko z planszami poświęconymi historii Koła, oraz jego udziału i dorobku w życiu polonijnym i kanadyjskim.

***

W sierpniu najważniejszym jak zwykle wydarzeniem w życiu Koła były uroczystości związane ze Świętem Żołnierza. Uroczysta Msza św. z udziałem pocztu sztandarowego Koła odbyła się w dn. 15 sierpnia 1999, natomiast dzień wcześniej spotkaliśmy się na bankiecie w naszym Domu Polskim i jak to stało się już tradycją od chwili odzyskania w 1990 roku niepodległości przez naszą ojczyznę gościliśmy u siebie przedstawicieli Wojska Polskiego w osobach: attache wojskowego płk dypl. Z. Przeszłowskiego, oraz oficerów przebywających w Ottawie na szkoleniu - kpt. Lotnictwa Stanisława Wesołowskiego i kpt. Artylerii Benedykta Hrynko. Obaj oficerowie są wykładowcami w wyższych oficerskich szkołach wojskowych. Ambasadę reprezentowała pod nieobecność ambasadora I-szy sekretarz pani Daria Stańczyk, natomiast konsulat pan konsul J. Wach.

***

Miesiąc wrzesień zapisał się w historii Polonii w Kanadzie złotymi zgłoskami, a to z powodu szczególnego uczczenia pamięci polskich lotników biorących udział w "Batlle of Britain", która wg historyków stała się punktem zwrotnym w przebiegu II wojny światowej. W wieczór poprzedzający uroczystości koło nasze miało przyjemność gościć u siebie Zarząd Główny SPK z prezesem M. Fijałem na czele. Kolega prezes w krótkich słowach przedstawił najważniejsze kierunki pracy Zarządu Głównego oraz odpowiadał na pytania zadawane przez członków naszego Koła w czym pomagali mu koledzy M. Szczeciński i J. Gasztold. Spotkanie przy lampce wina upłynęło w ciepłej koleżeńskiej atmosferze. Następnego dnia w National Aviation Museum odbyły się obchody rocznicy Bitwy o Anglię, które poświęcone były polskim lotnikom szczególnie dywizjonów myśliwskich walczących na niebie Anglii. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania panom Robertowi Tracy (Exec. Dir. Air Force Association of Canada), oraz W. O. Eduardowi Walker (Ceremon. Advicer - Air Force Ass. of Canada), z których to inicjatywy odbyły się powyższe uroczystości. Obchody konsultowane były z wiceprezesem KPK i SPK kol. Andrzejem Garlickim.

W niedzielę rano 19 września 1999 na płytę lotniska muzeum wkroczyła defilada kombatantów poprzedzona dwoma orkiestrami wojskowymi - Central Band of the Canadian Forces oraz Air Command Pipes and Drums. W defiladzie udział wzięło 75 pilotów sił lotniczych, 75 weteranów wojsk lotniczych, 30 kadetów i 50 polskich weteranów - przede wszystkim skupionych w skrzydłach: Warszawa - Toronto, Wilno - Montreal i Kraków - Hamilton. Koło nasze wystawiło poczet sztandarowy za którym defilowali nasi kombatanci - chociaż nie piloci.

Honorowymi gośćmi obchodów byli zwycięzcy licznych walk powietrznych piloci dywizjonów myśliwskich - pułkownicy: Tadeusz Sawicz i Jan Żurakowski.

Była to naprawdę wzruszająca dla nas uroczystość - słuchać polskiego hymnu, oddawać honory polskim flagom na lotnisku w Kanadzie, oraz mieć świadomość, że zasługi naszych żołnierzy, ich poświęcenie i bohaterstwo nie zostały zapomniane.

Po części oficjalnej odbył się bankiet w kasynie jednostki lotnictwa kanadyjskiego.

Z harty żałobnej

W miesiącu wrześniu odeszli od nas na zawsze dwaj członkowie naszego koła:

  1. Kpt. Rez. Kazimierz Juliusz Ambroziewicz - członek naszego koła od roku 1992, a przedtem kół w W. Brytanii, Toronto i Hamilton, uczestnik kampanii wrześniowej, oraz walk 2 Korpusu.
  2. Elżbieta Mordasewicz - członek koła od 60 roku, znana przed wojną tenisistka - wicemistrzyni Warszawy i członkini polskiej ekipy olimpijskiej na ostatniej przed wojną olimpiadzie, aktorka Polskiego Teatru w Ottawie i wieloletnia jego sekretarka, bardzo aktywna i zasłużona członkini polonijnej społeczności w Ottawie.

Materiały zebrali i opracowali: Jarosław Szymanowski i Jerzy Kulczycki

Początek strony