Kronika Koła #8 SPK

Kronika Koła #8 SPK

Rok 2018

4 marzec   Obchody Narodowego Dnia Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Ottawie

W Ottawie oddano hołd Żołnierzom Wyklętym, przypominając ich walkę o niepodległą i suwerenną Polskę. Z tej okazji Stowarzyszenie Polskich Kombatantów wyemitowało w Domu SPK film p.t. „Wyklęty” poświęconych niezłomnej postawie niepodległościowego podziemia.

Wcześniej odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele św. Jacka, poświęcona pamięci członków powojennego podziemia niepodległościowego. W uroczystościach udział wzięli Ambasador RP w Kanadzie, dr Andrzej Kurnicki oraz przedstawiciele dyplomacji i organizacji polonijnych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest polskim świętem państwowym obchodzonym w dniu 1 marca. Poświęcony jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, stawiającym opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Święto ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

 

Image may contain: 11 people

Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych

 

Sala widowiskowa Domu SPK podczas projekcji filmu. Przemawia J.E. Ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki

***

 

11 marzec Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

Walne Sprawozdawcze Zebranie Koła odbyło się na półmetku kadencji 2017-19. Prezes złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w ostatnim roku i nakreślił program na drugą część kadencji

***

 

22 lipiec    Piknik pad dachem Domu SPK

Aby nie być uzależnionym od pogody tegoroczny piknik odbył się w Domu SPK. Poza kombatantami i ich rodzinami impreza zgromadziła wielu zaproszonych gości. Z „oficjeli” obecni byli ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki z małżonką Panią Agatą ‘attaché obrony RP kmd.Krzysztof Książek również z małżonką Panią Barbarą, konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy, prezes ZG SPK kol. Andrzej Ruta z małżonką p. Barbarą, prezes KPK-Oddział Ottawa dr Elżbieta Komsta, oraz prezesi i członkowie zaprzyjaźnionych organizacji i zespołów a mianowicie Federacji Polek, Klubu Seniora „Ognisko” Ottawskiego Klubu Teatralnego im Domańskiej, Chóru im I. Paderewskiego, Zespołu tanecznego „Polanie”‘ oraz harcerstwa.

Po sutym posiłku przygotowanym przez Komitet imprez Korą rozpoczęło się wspólne śpiewanie znanych starych i nowych piosenek czemu ton nadawali Pani Jolanta Bałuszek i kolega Roman Górny.

Zebranych wita prezes Koła w towarzystwie kol. Górnego „wodzireja” wspólnego śpiewania

 

Wspólne śpiewanie

 

Komandor Krzysztof Książek w towarzystwie Prezesa Koła

***

 

29 lipiec-1 sierpień    74-ta Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 29 lipca została odprawiona w kościele p.w. Jacka Odrowąża Msza Św. w intencji ofiar Powstania Warszawskiego.

W uroczystości udział wzięli: uczestnik Powstania kpt. rez. Ewa Konopacka Kawaler Orderu Virtuti Militari, Korpus dyplomatyczny Ambasady RP w Kanadzie, kombatanci z pocztem sztandarowym oraz ottawscy harcerze.

 

Uczestnik Powstania Warszawskiego kpt.(rez.) Ewa Konopacka -Kawaler Orderu Virtuti Militari

***

 

18 sierpień – Obchody Święta Wojska Polskiego w Ottawie

Zorganizowany w Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie Bankiet z okazji Święta Wojska Polskiego zaszczycili swą obecnością Kawaler Orderu Virtuti Militari kpt.(rez.) Ewa Konopacka, o. Krzysztof Koślik-misjonarz z Madagaskaru z Kongregacji Księży Oblatów, JE Ambasador Rzeczpospolitej Polski w Kanadzie dr. Andrzej Kurnicki z małżonką P. Agata, Chargé d’affaires Pan Mikołaj Cholewicz oraz Attaché Obrony RP Kanadzie kmd. Krzysztof Książek z małżonką Panią Barbarą.

Stronę kanadyjską reprezentowali członek Federalnego Parlamentu gen. Andrew Leslie, Członek Prowincjonalnego Parlamentu Pan Joel Harden, Przedstawiciel armii kanadyjskiej gen. Robert Wiliams,Prezes Aboriginal Veterans and Service Members Associacion Pan Richard Blackwolf , pułkownik David A. Quick z Royal Canadian Corps of Signals oraz Pan Jerry Kovacs Director Canadian Veterans Advocacy, natomiast Polonię reprezentowali: Prezes Zarządu Głównego SPK Pan Andrzej Ruta z Małżonką Panią Barbarą Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej -Oddział Ottawa-dr Elżbieta Komsta i Prezes Ottawskiego Oddziału Federacji Polek w Kanadzie Pani Ewa Zadarnowska.

Po przywitaniu honorowych gości przez Prezesa Koła dr Jerzego Kulczyckiego, wprowadzeniu sztandaru, hymnach narodowych i uczczeniu pamięci członków Koła którzy odeszli na „wieczną wartę” i żołnierzy polskich, którzy zginęli w obronie Ojczyzny prezes przekazał dalsze prowadzenie uroczystości „mistrzowi ceremonii” kol. Edwardowi Poznańskiemu, który przedstawił historię Święta. Następnie głos zabrali J.E.Ambasador i Attaché Obrony.

Życzenia złożyli kanadyjscy goście honorowi: gen. Leslie, gen Wiliams, MPP Harden oraz Pan Blackwolf.

Modlitwę przed kolacją odmówił o. K. Koślik, a następnie po sutym posiłku przystąpiono do dekorowania członków koła odznaczeniami za wysługę lat oraz orderami za zasługi dla Koła

Następnie kol. Józef Semrau wręczył komandorowi Książkowi pamiątkowy album ze zdjęciami z uroczystości przyjęcia za patrona przez Oficerską Szkołę Wojsk Ochrony Pogranicza w Lubaniu bohatera walk obronnych w 1939 r, wieloletniego członka naszego śp. Gen Wilhelma Rückemanna.

Po wyprowadzeniu sztandaru Koła zaczęła się zabawa taneczna która trwała do późnych godzin nocnych. Do tańca przygrywał Czesław Wieczorek.

H:\_Documents\_CLEAN\SPK\Test\IMG_1532_.jpg

Przemawia JE Ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki

 

H:\_Documents\_CLEAN\SPK\Test\IMG_1537_.jpg

Attaché Obrony RP w Kanadzie kmd. Krzysztof Książek

 

H:\_Documents\_CLEAN\SPK\Test\IMG_1541_.jpg

Życzenia składa członek Federalnego Parlamentu gen. Andrew Leslie

 

H:\_Documents\_CLEAN\SPK\Test\IMG_1548_.jpg

Życzenia składa przedstawiciel armii kanadyjskiej gen. Robert Williams

 

 

H:\_Documents\_CLEAN\SPK\Test\IMG_1556_.jpg

Życzenia składa Prezes Canadian Aboryginal Veterans and Service Members Associacion Mr. Richard Blackwolf

 

H:\_Documents\_CLEAN\SPK\Test\IMG_1630_.jpg

Dwa Pokolenia rodziny Fronców dekorowana Złotym Krzyżem SPK w Kanadzie po raz drugi. Od lewej: Jan, Barbara, Józef, Prezes ZG kol. A. Ruta, Prezes Koła J. Kulczycki

 

Następnie w niedzielę dn.19 sierpnia odprawiona została Msza Św. w intencji członków naszego Koła, którzy odeszli na „wieczną wartę” oraz żołnierzy polskich, którzy ponieśli śmierć w obronie Ojczyzny.

Piękne, wzruszające kazanie wygłosił ksiądz misjonarz o. Krzysztof Koślik (na zdjęciu drugi z prawej strony)

 

Zbiórka przed kościołem po Mszy Św.

 

Kol. Józef Semrau wręcza pamiątkowy album z uroczystości przyjęcia za patrona przez Ośrodek Specjalistyczny Straży Granicznej w Lubaniu generała L. Orlika Rückemanna

***

Początek strony